English Русский

Historical Dance Bibliography

Found 6 entries.

You can use the search:

Basic Advanced All Fields
Author (real name):
Karol Mestenhauser
Title:
100 figur mazurowych oraz zasady ogólne i szczególowe mazura. Jako pódręcznik dla uczniów swoich
Language:
Polish
Id:
mesterhauser_1878_mazurka
Added to database:
December 2, 2018
Source:
polish.bib:0233
Entry type:
Book
Date of publication:
1878
Publisher:
Drukarnia Jana Noskowskiego
Place of publication:
Warszawa
URL:

Author (real name):
Karol Mestenhauser
Title:
Szkoła tańca Karola Mestenhausera. O kształceniu zewnętrznych form ciała. Początkowe zasady tańca. O przyjętych zwyczajach towarzyskich. Korowody przy zawieraniu małżeństwa
Language:
Polish
Id:
mestenhauser_1884
Added to database:
September 22, 2012
Source:
polish.bib:0260
Entry type:
Multivolume book
Date of publication:
1884
Publisher:
Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa
Place of publication:
Warszawa
Volume:
1
Number of volumes:
3
URL:

Author (real name):
Karol Mestenhauser
Title:
Szkoła tańca Karola Mestenhausera. Mazur i jego zasady orąz 125 figur mazurowych
Language:
Polish
Id:
mestenhauser_1887_vol3_ed3
Added to database:
June 16, 2015
Source:
polish.bib:0275
Entry type:
Multivolume book
Date of publication:
1887
Publisher:
Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa
Place of publication:
Warszawa
Edition:
3
Volume:
3
Number of volumes:
3
URL:

Author (real name):
Karol Mestenhauser
Title:
Szkoła tańca Karola Mestenhausera. Tańce kołowe: Galop — Polka — Polka mazurka z troteską — Walce — Oberek. Tańce figurowe: Kontredans — Lansier — Imperjal — Polonez — Krakowiak — Kotiljon
Language:
Polish
Id:
mestenhauser_1888_vol2
Added to database:
June 16, 2015
Source:
polish.bib:0291
Entry type:
Multivolume book
Date of publication:
1888
Publisher:
Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa
Place of publication:
Warszawa
Volume:
2
Number of volumes:
3
URL:

Author (real name):
Karol Mestenhauser
Title:
Mazur i jego zasady orąz 150 figur mazurowych
Language:
Polish
Id:
mestenhauser_1894_mazurka
Added to database:
December 2, 2018
Source:
polish.bib:0321
Entry type:
Book
Date of publication:
1894
Publisher:
Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa
Place of publication:
Warszawa
Edition:
4
URL:

Author (real name):
Karol Mestenhauser
Title:
Szkoła tańca Karola Mestenhausera. Tańce kołowe: Galop — Polka — Polka mazurka z troteską — Walce — Oberek. Tańce figurowe: Kontredans — Lansier — Imperial — Polonez — Krakowiak — Kotiljon
Language:
Polish
Id:
mestenhauser_1904_vol2
Added to database:
December 2, 2018
Source:
polish.bib:0375
Entry type:
Multivolume book
Date of publication:
1904
Publisher:
Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa
Place of publication:
Warszawa
Volume:
2
Number of volumes:
3
URL:

RSS Historical Dance Association Github repository All materials are for non-commercial usage only Persimmon Questions? RTFM!